Karta Dużej Rodziny

.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Informacja dla posiadaczy KDR

Od stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny (KDR) jest dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.

Mobilna Karta Dużej Rodziny powstała z myślą o upowszechnieniu informacji
o systemie ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Ma też pomóc rodzinom 3+ w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji geolokalizacji, a przedsiębiorcom – dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawą ofertą.  

Aby otrzymać mobilną Kartę Dużej Rodziny wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie wraz z załącznikiem KDR-04. Można to zrobić osobiście w GOPS Bestwina lub za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia - empatia.mpips.gov.pl.

Osoby posiadające tradycyjną KDR mogą ubiegać się o KDR w wersji elektronicznej BEZPŁATNIE do dnia 31.12.2019r. Po tym terminie wydanie KDR w dodatkowej formie będzie podlegało opłacie 9,21 zł za każdą kartę.

Informacje dotyczące mobilnej KDR znajdziesz klikając na poniższy link.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/

 

Dodatkowe informacje:

www.rodzina.gov.pl

https://mkdr.gov.pl/soh/views/faq.html

                                                                                                    http://slaskiedlarodziny.pl/

 

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci >>>

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme