Profilaktyka - punkt konsultacyjny

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNO - DORADCZY

Bestwina, ul. Szkolna 4

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 668193540, 322154637

 

(poradnictwo specjalistyczne z zakresu uzależnień, przemocy oraz innych problemów społecznych)

 

1. Biuro do spraw profilaktyki i uzależnień

Poniedziałek  10:00-17:00

Wtorek, środa, czwartek  7:30-14:30

Piątek 7:30-14.00

- główny specjalista  -  mgr Bożena Jaromin

- pomoc administracyjna   -mgr Magdalena Muras

 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie:

- piątki   godz. 11:00- 16:00 - Kazimierz Adamaszek - Przewodniczący GKRPA,  terapeuta,

Zakres  oferowanej pomocy:

- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu,

- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina),

- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie,

- porady prawne,

- pomoc w sporządzaniu pism procesowych,

- interwencje domowe i środowiskowe,

- interwencje w instytucjach,

- udzielanie informacji z zakresu wszelkich  problemów społecznych trapiących współczesną rodzinę

 

Niezbędnik adresowy :

 

Uzależnienia:

Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (bez ograniczeń wiekowych)

43-300 Bielsko-Biała

ul. Mostowa 1

Tel. 338123041, 338123042, 338113923

 

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień (bez ograniczeń wiekowych)

43-300 Bielsko-Biała

ul. Mostowa 1

Tel. 338227983

 

Poradnia Leczenia Uzależnień MOTU

Czechowice-Dziedzice

ul. Nad Białką 1b

tel. 322157940

 

Bielskie Centrum Trzeźwości

43-300 Bielsko-Biała

ul. Inwalidów 6

Tel. 338228240

 

Narkotyki - specjalizacja

Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży "Nadzieja" (dla nieletnich od 13 do 18 lat)

43-346 Bielsko-Biała

ul. Barkowska 167c

Tel  338160767

 

Ośrodek Rehabilitacji Młodzieży Nieprzystosowanej- Uzależnionej Lekowo

43-350 Czechowice-Dziedzice

ul. Stelmacha 9

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.  >>>

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme