Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie

ul. Szkolna 4

43-512 Bestwina

Kierownik Beata Szypka: +48 515 340 349  

tel.:  +48 322154637,   +48 32215 46 58

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Świadczenia rodzinne - Kaniów , ul. Batalionów Chłopskich 50

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych:  +48 515 340 381

tel. świadczenia rodzinne  +48 515 340 381,  32 210 31 18

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:30 - 17:00

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 14:00

 

Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik we wtorki w godzinach od 09:00 do 12:00.

 

SPRAWY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ, PRACY SOCJALNEJ:

 
Pracownicy socjalni:   

Specjalista pracy socjalnej Irena Borodziuk  - sołectwo  Bestwinka, Janowice

Specjalista pracy socjalnej  Renata Sieracka – Motłoch  –  sołectwo Kaniów

specjalista pracy socjalnej – Agnieszka Puchała – sołectwo Bestwina

Specjalista Anna Grzywa – obsługa administracyjna świadczeń z pomocy społecznej

 
Pracownicy ds. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej: IX. Włączenie Społeczne, dla Działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla Poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy, pod nazwą „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”- Edycja 2 (projekt partnerski):

Specjalista pracy socjalnej, Lider projektu – Irena Borodziuk  tel. 322154637

Specjalista pracy socjalnej, Animator społeczny –  Renata Sieracka – Motłoch - tel. 322154637

Specjalista ds obsługi finansowej – Anna Grzywa – tel. 322154637

Opiekun staży - Ewa Walaszek

 

Świadczenia Rodzinne - Kaniów ul.Batalionów Chłopskich 50

Świadczenia rodzinne; program 500+ ; program 300+

tel. + 48 515 340 381

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Ewa Walaszek

Inspektor ds. świadczeń - Edyta Góra - tel. 32 210 31 18

Podinspektor - Renata Pasierbek - tel. 32 210 31 18

Pomoc administracyjna - Patrycja Wojtuszek - tel. 32 210 31 18

 

Fundusz alimentacyjny, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

tel. +48 515 340 381

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów:

Specjalista pracy socjalnej –  Irena Borodziuk 322154637

Karta Dużej Rodziny

Specjalista –  Anna Grzywa 322154637

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  

Pomoc administracyjna Marzena Morończyk tel. 322154637

Klub Integracji Społecznej

Specjalista pracy socjalnej – Irena Borodziuk - tel. 322154637

Niebieska karta

Zespoły Interdyscyplinarne – specjalista pracy socjalnej –  Renata Sieracka – Motłoch 32 215 46 37

 

Biuro ds. profilaktyki; zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Bożena Jaromin - główny specjalista tel 32 215 46 37

Marzena Morończyk - pomoc administracyjna

Magdalena Muras - Piprek - pomoc administracyjna 

 

Webmaster strony internetowej:

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci >>>

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme