Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie

ul. Szkolna 4

43-512 Bestwina

Kierownik Beata Szypka: +48 515 340 349  

tel.:  +48 322154637,   +48 32215 46 58

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Świadczenia rodzinne - Kaniów , ul. Batalionów Chłopskich 50

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych:  +48 515 340 381

tel. świadczenia rodzinne  +48 515 340 381,  32 210 31 18

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:30 - 17:00

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 14:00

 

Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik we wtorki w godzinach od 09:00 do 12:00.

 

SPRAWY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ, PRACY SOCJALNEJ:

 
Pracownicy socjalni:   

Specjalista pracy socjalnej Irena Borodziuk  - sołectwo  Bestwinka, Janowice

Specjalista pracy socjalnej  Renata Sieracka – Motłoch  –  sołectwo Kaniów

specjalista pracy socjalnej – Agnieszka Puchała – sołectwo Bestwina

Specjalista Anna Grzywa – obsługa administracyjna świadczeń z pomocy społecznej

 
Pracownicy ds. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej: IX. Włączenie Społeczne, dla Działania: 9.1. Aktywna Integracja, dla Poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy, pod nazwą „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”- Edycja 2 (projekt partnerski):

Specjalista pracy socjalnej, Lider projektu – Irena Borodziuk  tel. 322154637

Specjalista pracy socjalnej, Animator społeczny –  Renata Sieracka – Motłoch - tel. 322154637

Specjalista ds obsługi finansowej – Anna Grzywa – tel. 322154637

Opiekun staży - Ewa Walaszek

 

Świadczenia Rodzinne - Kaniów ul.Batalionów Chłopskich 50

Świadczenia rodzinne; program 500+ ; program 300+

tel. + 48 515 340 381

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Ewa Walaszek

Inspektor ds. świadczeń - Edyta Góra - tel. 32 210 31 18

Podinspektor - Renata Pasierbek - tel. 32 210 31 18

Pomoc administracyjna - Patrycja Wojtuszek - tel. 32 210 31 18

 

Fundusz alimentacyjny, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

tel. +48 515 340 381

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów:

Specjalista pracy socjalnej –  Irena Borodziuk 322154637

Karta Dużej Rodziny

Specjalista –  Anna Grzywa 322154637

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  

Pomoc administracyjna Marzena Morończyk tel. 322154637

Klub Integracji Społecznej

Specjalista pracy socjalnej – Irena Borodziuk - tel. 322154637

Niebieska karta

Zespoły Interdyscyplinarne – specjalista pracy socjalnej –  Renata Sieracka – Motłoch 32 215 46 37

 

Biuro ds. profilaktyki; zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Bożena Jaromin - główny specjalista tel 32 215 46 37

Marzena Morończyk - pomoc administracyjna

Magdalena Muras - Piprek - pomoc administracyjna 

 

Webmaster strony internetowej:

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.  >>>

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme