BON ENERGETYCZNY  jest świadczeniem jednorazowym.

Ważne kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania w/w świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego:

  • 2500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1700 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Uprawnienia do bonu energetycznego ustala się na podstawie dochodów uzyskanych
w 2023 r. przez wszystkich członków gospodarstwa domowego.  
W przypadku bonu energetycznego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu jest wówczas pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego wynosi 20 zł.

Zasady udzielania pomocy osobom i rodzinom w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego  nie noszącego znamion klęski żywiołowej:

W związku z występującymi w ostatnim czasie zdarzeniami spowodowanymi niekorzystną aurą pogodową,  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zasadach uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego  przez osoby albo rodziny, które poniosły starty w wyniku zdarzenia losowego nie nienoszącego znamion klęski żywiołowej.

W związku z wystąpieniem zdarzenia losowego spowodowanego działaniem zjawisk atmosferycznych pierwsza pomoc, którą otrzymują rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, w głównej mierze stanowi doraźne zabezpieczenie budynku przez odpowiednie służby. Jeśli dochodzi do katastrofy takiej jak np.: zerwanie dachu w wyniku nawałnicy lub zalania budynku mieszkalnego,  na miejscu zdarzenia pojawiają się straż pożarna, policja, ewentualnie nadzór budowlany, który wydaje zalecenia dla administratora budynku.