Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ogłasza nabór uczestników do Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja IV 2024 r.

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Bestwina
 • osobą samotną, nieaktywną zawodowo w wieku 60+
 • osobą zainteresowaną różnymi formami aktywności

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja IV 2024 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 • nawiązać kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bestwinie
  Szkolna 4 lub telefoniczny 0322154637
 • wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa, który jest dostępny
  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4

Spotkania będą odbywać się w nowo otwartym budynku rehabilitacyjnym  przy Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
 z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Bestwinie ul. Sikorskiego  48a w okresie
od II 2024- XII 2024 r.  Korzystanie z oferty Programu jest bezpłatne.

W ramach Programu odbędą się m.in.

 • spotkania wyjazdowe;
 • zajęcia rehabilitacyjne;
 • warsztaty rękodzieła, tworzenie witrażu, decoupage, stolarstwo;
 • zajęcia kulinarno – cukiernicze o charakterze prozdrowotnym;

UWAGA !  Liczba miejsc ograniczona. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

O wynikach rekrutacji poinformujemy telefonicznie lub listownie. Zapraszamy!