baner uzupełniający artykuł Wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 23.10.2020r. funkcjonuje rządowy program „Wspieraj Seniora”. Program ten jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Uruchomiona została infolinia pod numerem 22 505 11 11

Infolinia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00.