Informuję, że obecnie możliwe jest otrzymanie karty SIM dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie.

1. Osoby wśród obywateli Ukrainy przebywające na terenie gminy, które chcą otrzymać darmową kartę SIM, zgłaszają potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4 tel. 32 215 46 37. W zapotrzebowaniu należy wskazań imię i nazwisko obywatela Ukrainy oraz numer dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty) .
2. GOPS w Bestwinie przekazuje do operatora sieci komórkowej (przedstawiciel będzie w umówionym terminie na terenie gminy, który na miejscu rejestruje kartę ).
3. Zarejestrowane i opisane karty zostaną za pośrednictwem GOPS przekazane wskazanym osobom.
Przypominamy, że akcja darmowych kart ma na celu umożliwienie kontaktu rodzin z osobami, które pozostały na terenie Ukrainy, w związku z czym karty wydawane są w szczególności osobom dorosłym.