Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ogłasza nabór uczestników do Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja II 2022 r.

 Jeżeli jesteś:

- mieszkańcem Gminy Bestwina
- osobą samotną, nieaktywną zawodowo w wieku 60+
- osobą zainteresowaną różnymi formami aktywności

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja II 2022 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

- nawiązać kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bestwinie
ul. Szkolna 4 lub telefoniczny 0322154637
- wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa, który jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4

Spotkania będą odbywać się w nowo otwartym budynku rehabilitacyjnym przy Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Bestwinie ul. Sikorskiego 48a w okresie od VII- XII 2022 r. Korzystanie z oferty Programu jest bezpłatne.

W ramach Programu odbędą się m.in.:
- spotkania wyjazdowe;
- zajęcia rehabilitacyjne;
- warsztaty rękodzieła, tworzenie witrażu, decoupage, stolarstwo;
- zajęcia kulinarno – cukiernicze o charakterze prozdrowotnym;

UWAGA ! Liczba miejsc ograniczona (jedna grupa : 20-25 osób). W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. O wynikach rekrutacji poinformujemy telefonicznie lub listownie. Zapraszamy!