BON ENERGETYCZNY  jest świadczeniem jednorazowym.

Ważne kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania w/w świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego:

  • 2500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1700 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Uprawnienia do bonu energetycznego ustala się na podstawie dochodów uzyskanych
w 2023 r. przez wszystkich członków gospodarstwa domowego.  
W przypadku bonu energetycznego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu jest wówczas pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego wynosi 20 zł.

Wysokość bonu energetycznego

Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • 400 zł dla 2-3 osobowych,
  • 500 zł dla 4-5 osobowych,
  • 600 zł dla 6 osobowych i większych.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to jest wpisane  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł zgłoszonych lub wpisanych do CEEB po raz pierwszy gospodarstwa domowe otrzymają dwukrotnie wyższy bon energetyczny (od 600 zł do 1200 zł).

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać od 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024 w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek (mieszkańcy Gminy  składają wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem  elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Druk wniosku:

 

Druk wniosku można pobrać ze strony: 

Po kliknięciu w link strona otworzy się w nowej karcie.
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

Bezpośredni link do pliku 
Po kliknięciu plik formatu  MS Office Word otworzy się w nowej karcie lub pobierze automatycznie.