Osoby z niepełnosprawnością otrzymują między innymi dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz pomoc w postaci niefinansowej (aktywizacja społeczna i zawodowa, nowe formuły opieki nad osobami z niepełnosprawnościami w domu i poza nim).

Poniżej prezentujemy aktualne informacje zaczerpnięte ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej:

 

Karta Praw Osób z niepełnosprawnością 
(Link zewnętrzny do pcpr.starostwo.bielsko.pl, nowe okno przeglądarki)


Przewodnik informacyjny
(Link zewnętrzny do pcpr.starostwo.bielsko.pl, nowe okno przeglądarki)


Dofinansowanie z PFRON
(Link zewnętrzny do pcpr.starostwo.bielsko.pl, nowe okno przeglądarki)


Program wyrównywania różnic między regionami III 
(Link zewnętrzny do pcpr.starostwo.bielsko.pl, nowe okno przeglądarki)


Ulgi i uprawnienia
(Link zewnętrzny do pcpr.starostwo.bielsko.pl, nowe okno przeglądarki)


Centrum - Środowiskowy Dom Samopomocy
(Link zewnętrzny do pcpr.starostwo.bielsko.pl, nowe okno przeglądarki)