Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+)
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 2,17 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (tzw. 300+)
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 4,74 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie
 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start


Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 3,01 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie
 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (tzw. rodzinne)
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 7,25 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 1,70 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 2,58 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego


Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 4,25 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego


Karta Dużej Rodziny -  wnioski
Link wewnętrzny. Po kliknięciu w link treść otwiera się w nowej karcie
Karta Dużej Rodziny


Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 5,40 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie. 
 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 2,57 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 3,82 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,97 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu


Zaświadczenie /lekarskie/wystawione przez położną/ potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży dla porodu , uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,89 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Zaświadczenie /lekarskie/wystawione przez położną/ potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży dla porodu , uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka 


Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 293 KB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie
 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego


Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 72 KB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 


Pouczenie: zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,13 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Pouczenie: zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,90 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 


Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,80 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,80 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,15 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawarta z nim umowę
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,84 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawarta z nim umowę


Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,80 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów


Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,81 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty


Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,80 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego


Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,80 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej