Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór osób kwalifikujących się do otrzymania w 2024 r. żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową  2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus–podprogram 2023.

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy  proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, kwalifikujących się do korzystania z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 2 056,40 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 590,00 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Realizacja pomocy żywnościowej dla osób zamieszkujących w Janowicach odbywa się za pośrednictwem Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, po wcześniejszm uzyskaniu skierowania wystawionego przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Funduszu Europejskiego Na Pomoc Żywnościową  2021 – 2027 - Podprogram 2023, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie pod nr tel. 32 215 46 37 lub 515 340 349 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

 Informacje z programów realizowanych w latach poprzednich 

Język dokumentu: polski, format: pdf, rozmiar: 0,10 MB. Po kliknięciu w link plik otwiera się w nowej karcie.